İşyeri Hırsızlık Sigortası

Bu poliçe ile değerleri ayrı ayrı belirtilerek listelenmek kaydıyla, işyeri muhteviyatınız (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) hırsızlığa karşı güvence altına alınır. Bu poliçenin düzenlenebilmesi için, sigorta konusu muhteviyatınızın, asgari yangın, yıldırım, infilak risklerine karşı ayrı bir poliçe ile güvence altına alınmış olması gerekmektedir.