Yabancılar Özel Sağlık Sigortası

11 Nisan 2013 tarihli, 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu", aile ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni için aranan şartlar arasında sağlık sigortasına sahip olma koşulunu hükme bağlayan maddeleri ile 11 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda oturma izni alırken yaptırılması gereken Genel sağlık sigortası poliçesi şirketimizce düzenlenebilmektedir. Allıanz Sigorta Yabancı müşterilerimiz içinde en iyi hizmeti verebilmek için Sağlık sigorta poliçelerinde bir çok alternatif sunmaktadır. Yabancılar Genel Sağlık Sigortası ile ilgili tüm soru ve poliçe talepleriniz için hizmetinizdeyiz. İrtibat için sitemizden veya 0 242 323 0 535 nolu iletişim hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hazine Müsteşarlığı, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince '‘İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortaları’' ile ilgili bir genelge yayınladı. İkamet izni özel sağlık sigortası antalya

6 Haziran 2014 tarihli Genelge’de, kanun kapsamında talep edilecek kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılacak olan yıllık özel sağlık sigortasının asgari poliçe içeriğine dair bilgiler verildi. Ayakta tedavi masraflarının yıllık asgari limit kapsamının anlaşmalı kurumlar için 2 bin TL olduğu, yatarak tedavi masraflarının ise limitsiz olacağı belirtildi. Genelge’de ayrıca, sözleşmelerin sigortalının isteği ile sonlandırılmasına ilişkin koşullar da açıklandı. Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız. İstenen teminatlara ilişkin bilgiler ve teklif formumuz aşağıdadır.

http://www.tsb.org.tr/images/Documents/2014-9%20Genelge.pdf

ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU

ANLAŞMASIZ SAĞLIK KURUMU

TEMİNAT LİMİTİ

KATILIM PAYLARI

TEMİNAT LİMİTİ

KATILIM PAYLARI

AYAKTA TEDAVİ

2.000 TL

ŞİRKET : % 60 SİGORTALI : % 40

2.000 TL

ŞİRKET : % 60 SİGORTALI : % 40

YATARAK TEDAVİ

SINIRSIZ

ŞİRKET : % 100 SİGORTALI : % 0

20.000 TL

ŞİRKET : % 80 SİGORTALI : % 20

İLAÇ

2.000 TL

TIBBİ MALZEME

2.000 TL

Online Foreign Health Insurance

Please kindly fill the below form to get foreign health insurance.

Türkçe İng Almanca rusça bayrak İran