Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasında Yeni Dönem

Afet Sigortaları Kanunu’nun 18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Zorunlu Deprem Sigortası yasal çerçeveye kavuşturuldu ve sigortanın yaygınlaştırılmasına yönelik ek hükümler getirildi.

Buna göre; Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmayanların bu tarihten itibaren tapu, su, elektrik işlemlerinin yapılmamasına kadar, afet sonrasında devletin hasarlarını karşılamamasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır. Antalya da Elektirik ve su abone devir işlemlerinde Dask deprem sigortası antalya

Zorunlu Deprem Sigortası ile hangi riskler teminat altına alınır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu sigortalı binalarda oluşan maddi zararlar Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) tarafından, Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde yazan sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Bina sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmıyla deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami ve yer kayması dışındaki hasarlar ve sigortalı bina içerisinde bulunan eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmemektedir. Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile söz konusu binanın sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile sigortalı bina içerisindeki eşyalar için deprem teminatının yanı sıra yangın, su baskını, hırsızlık gibi pek çok riske dair en geniş koruma sağlanmaktadır. Üstelik Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile sevdiklerinizi dahi koruma altına alabilir ve sunduğu asistans hizmetleriyle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Hangi Yapılar Zorunlu Deprem Sigortası’na Tabidir?

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Hangi Yapılar Zorunlu Deprem Sigortası’na Tabi değildir?

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
  • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,
  • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Özel Uygulamalar

Apartman ve siteler için yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde %20 indirim uygulanmakta olup, söz konusu iki indirim fırsatından birlikte de faydalanılabilmektedir.

18 Ağustos 2012 itibarıyla yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’na ekli linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120518-4..htm

Dask Poliçesi