Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası

Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası, akaryakıt servis istasyonları ile bu gibi yerlerde bulunabilecek olan motel, kafeterya, market veya alışveriş merkezleri gibi tesislerin, binalarını, muhteviyatını (demirbaş, makine-tesisat (pompalar ve tanklar dahil), emtea, kasa muhteviyatı), camlarını,reklam panolarını, sizi ve personelinizi koruyor. Yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riski sizin adınıza üstleniyor; hatta yangın sonucu uğrayacağınız maddi zararların yanısıra, yazar kasa ve kasalarda bulunan kıymetleri de güvence altına alıyor. Ayrıca, iş durması nedeniyle oluşacak maddi kayıpları da belli bir oranda karşılıyor.

Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası, tek poliçeyle, aşağıda belirtilen tüm risklere karşı güvence sağlayan, geniş kapsamlı ve 'size özel' bir paket sigorta uygulamasıdır.

Üstelik, Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.
Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak güvence altına aldığı riskler:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel ve su baskını
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler, Terör
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • İş durması
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması
 • Yer altı tankı sızıntı mal kaybı
 • İkmal tabancasının / hortumunun kopması
 • Pompacı üzerindeki para hırsızlık
 • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
 • Çevre kirliliği
 • Liftten düşme
 • Araca yanlış yakıt dolumu

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

 • Hırsızlık (Makine, tesisat, demirbaş, emtea ve kasa muhteviyatı)
 • Emniyeti Suistimal
 • Kar ağırlığı
 • Deprem
 • Taşınan para
 • Ferdi Kaza
 • İşveren sorumluluk
 • İşçilerin işveren tarafından şirket dışında görevlendirilmeleri süresince oluşabilecek *zararlar
 • İşçilerin işveren tarafından sağlanan araçlarla işyerine gidiş geliş sürelerinde oluşabilecek zararlar.
 • Meslek hastalıkları
 • Manevi tazminat talepleri
 • Cam ve reklam panosu kırılması
 • Kiracılık/Malik Mali Mesuliyeti
 • Komşuluk Mali Mesuliyeti