Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta ile; sizin veya bağlı bulunduğunuz taşıma şirketinin, yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşınan; personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile yardımcıları ve diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecek taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, taşıma aracında bulundukları süre içinde ve araca inip-binerken karşılaşacakları her türlü kazaların neticelerine teminat altına alınır.
Bu sigorta kapsamına giren teminatlar:

  • Ölüm
  • Sürekli sakatlık
  • Tedavi masrafları
  • Deprem