Farenin kemirdiği motor teminat kapsamında

Sigorta Tahkim Komisyonu’na gelen bir başvuru şöyle gelişiyor ve sonuçlanıyor: “Başvuru sahibi beyanında; sahibi olduğu aracını evinin yakınında bulunan kapalı otoparka park ettiğini, ertesi gün aracını almaya gittiğini, kontağı çevirip çalıştırdığını ve klimasını açtığını, klima devreye girdiğinde klima kısmından aşırı derecede pervane sesi gelmeye başladığını, bunun üzerine aracını yetkili servise götürdüğünü, serviste yapılan tespitler sonucu aracına fare girdiğini ve motor tesisatının fare tarafından kemirildiğinin tespit edildiğini, hasar maliyetinin yüksek olmasından dolayı kasko poliçesinden hasarının yapılması için sigorta şirketine müracaat ettiğini, aracının yetkili servis tarafından yapılıp aracını almaya gittiğinde sigorta şirketinin fare hasarını karşılamadığı tarafına bildirildiğini beyan eder.

Sigora şirketi ise; sigortalı aracın içine giren farenin motor tesisatını kemirmesi sonucu meydana gelen hasarın tazminin talep edildiğini, mağdur araçta farenin motor tesisatını kemirmesi neticesinde meydana gelen şikâyet konusu hasarın Kasko Sigortası Genel Şartları A.1.b. ‘Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar’ uyarınca ve özel şartlar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca teminat dışı olduğundan taraflarınca reddedildiğini, şikâyet konusu hasar poliçe teminatı ile uygulamaları ve Yerleşik Yargıtay Kararları uyarınca teminat dışında olduğunda reddi talep edilir. Hakem tarafından yapılan değerlendirmede; uyuşmazlık konusu olayda sigortalının hasarın meydana gelmesinde ne kasdı ve ne de ağır kusurunun söz konusu olduğu, üstelik hasarın önceden öngörülemeyen ve gerek sigortalıya ve gerekse sigortacıya atfı mümkün olan bir sebeple (mücbir sebepler) (harb, isyan) (TTK m.1281) de meydana gelmediği, ayrıca sigortalı malın ayıplı olduğu hususunun da (TTK m.1278/son) tamamen uyuşmazlık konusu dışında olması ve dosya delil durumuna ve tarafların iddia ve savunmalarında da böyle bir bulguya rastlanmadığı, bu bağlamda, kasko sigortalarında teminat dışı hallerin yasal dayanağını oluşturan TTK m.1278-1281 hükümleri doğrultusunda düzenlenen ve tahdidi olarak sayılan Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.5 hükümlerinden hiçbirine girmediği, gerek Kasko Sigortası Genel Sigortası Genel Şartları’nda ve gerekse Kasko Sigortası Genel Şartları’nın yasal dayanağı teşkil eden Türk Ticaret Kanunu'nun Mal Sigortaları’na ilişkin esasları düzenleyen hükümlerinde, ‘sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğü’nün asıl olduğu, buna karşılık sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğü dışında kalan hallerin ise istisnai (sigortalı/sigorta ettirenin kastı, sigortalı/sigorta ettirenin ağır kusuru ve mücbir sebepler) ve tahdidi olarak düzenlenmiş bulunduğundan, uyuşmazlık konusu, ‘kemirgen bir hayvanın sigortalı aracın motor aksamına zarar vermesi’ hasarının da sigorta teminatı kapsamında kabul edilmesi gerektiği kararına varılır.” SİGORTALI