DASK’ı olmayan elektriksiz susuz kalacak

Sadece ismi zorunluydu “Deprem Sigortası’nın artık gerçekten zorunlu olacak. Kanunda yapılan düzenleme ile elektrik ve su aboneliği başlatırken de Zorunlu Deprem Sigortası’nın (ZDS) gösterilmesi istenecek. Bugüne kadar Zorunlu Deprem Sigortası konut kredisi alırken ve tapu işlemleri sırasında isteniyordu. Daha doğrusu gönüllülük esası burada geçerliydi. Geçen yıllar sonrası gönüllülük esası ile bir yeterli sigortalılık oranına ulaşılamadı. Şimdi devletimiz gönüllülük devam etsin ama, gönüllü olmayı nasıl teşvik ederim diye düşünüp yeni uygulamayı 18 Ağustos'ta devreye sokuyor.

Bu uygulama ilk önceleri sadece kiracıları ilgilendiriyor diye düşünülebilirsiniz. Çünkü geçmişte ev satın alırken istendiği için zaten ev sahipleri yaptırmak zorunda kalıyordu. Şimdi evi kiraladıktan sonra su ve elektriği üzerine alırken Zorunlu Deprem Sigortası’nın poliçesinin ibrazı gerekecek. Ev sahibi yaptırmamışsa kiracı onun adına yaptırıp kiradan düşebilecek. Buraya kadar bir sorun yok. Devletimiz birçok şeyde vatandaşlarımızı zorlarken, bu konuda sadece ismen zorlamayı tercih etmişti. Fakat şimdi belki de bir iki kıskaçla gerçekten zorlamaya çalıştığı söylenebilir.

Ceza yoksa, devamlılık da yok

Burada önemli olan Zorunlu Deprem Sigortası yani halk içinde bilinen deyimi ile DASK poliçesinin süresinin bitiminde yenilenmesini sağlamak. Bir iki kıskaç ile sigortayı yaptırtmak iyi de yenilemeyince ne olacak ?. Bunun için de yaptırılmayan her yıl belirli bir ceza konmuş olsaydı vatandaşımız DASK poliçesinin bitiş tarihini duvarına not ederdi. Takip ederdi. Ve yenilerdi.

ZDS'sını önce kendimiz için yaptırmalıyız

Şimdi bu sigortanın yaptırılması için neden bu kadar ısrarcı olduğumu açıklamak isterim. Bu sigortayı zorla yaptırmanın kime ne faydası var ?. Burada toplanan paralar özel sigorta şirketlerinin cebine gitmiyor. Tazminat oluştuğunda da özel sigorta şirketleri ödemiyor bu tazminatları. Bu sigortayı yaptıracaksa vatandaşımız öncelikle kendisi için yaptırmalı. Çünkü deprem sonrası insanların çaresizliğini hepimiz biliyoruz. Bu bizler için güvencedir. Hayatımızı kurtarmışsak devam ettirebilmek için barınma ihtiyacı kaçınılmaz. İşte bu tazminat en azından barınma ihtiyacımızı karşılayacak. Devlet yardım etsin diye beklememek gerekir. Gün gelecek deprem sonrası ilk ihtiyaçlarımızı tabii ki karşılayacak ama barınma ihtiyacınız için “evinizin DASK’ını yaptırsaydınız” diyebilecek. Herşeyi Devletten beklememek gerekir.