Dahili Su Klozuna Akvaryum girmiyor

Sigortalılar, Sigorta Tahkim Komisyonu’na, sigorta şirketleri ile yaşadığı uyuşmazlıklara çözüm bulabilmek için her gün onlarca başvuru yapıyor.

Komisyon’a gelen bir dava şöyle gelişiyor ve sonuçlanıyor: “Başvuru sahibi tarafından, kızı ile birlikte hastanede akşam saatlerine kadar kaldığı, akşam eve geldiğinde evin salonundaki parkelerin ıslak olduğunu ve bazı yerlerinde su birikintileri olduğunu gördüğü, suyun nereden geldiğini araştırdığında akvaryumun arkasında bulunan temizleme filtresinden sızdığını fark ettiği, kurutma makineleri ile kurutmaya çalıştığı, aradan 2 hafta gibi bir süre geçtikten sonra parkelerin şişmeye

ve kabarmaya başladığı, oluşan zararın tazmini için sigorta şirketine başvurdukları, yapılan inceleme sonucunda hasar ödemesinin reddedildiği, zararının karşılanmasını talep ettiği beyan edilir.

Sigorta şirketi vermiş olduğu cevapta; dosyanın yapılan tetkikinde; sigortalı konutta 3 yıldır kullanılmakta olan akvaryumun su temizleme motorundan meydana gelen su sızıntısı neticesi salonda bulunan tüm parkelerin ıslanmış olduğu görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu görevlendirilen Eksper Raporu’na göre gerekli tetkiklere başlandığı, Eksper

Raporu’nda olayın belirtilen nedenden meydana geldiğinin anlaşıldığı, Yangın Sigortası Dahili Su Klozu Genel Şartları gereği belirtilen nedenlere uygun bir hasar olmadığından hasarın reddedildiği belirtilir. Hakem tarafından yapılan

değerlendirmede; uyuşmazlığa konu konut sigorta poliçesinin Yangın Sigortası Genel Şartları ve kapsamındaki teminat ve ek teminatlara tabi olarak düzenlendiği, sözkonusu poliçenin dahili su teminatını da kapsamakta olup ilgili teminatın kapsam ve

istisnalarının Dahili Su Klozu’nda yer aldığı, sigortalı mahalde meydana gelen hasarın sebebinin, salonda bulunan akvaryumdan sızan suyun parkelere zarar vermesi olduğu, Dahili Su Klozu’nda teminatın hangi tesisatlar için verildiğinin açıkça belirtildiği, bu tanımın içerisine akvaryum ve benzerinin girmediğinin tespit edilmesi

nedeniyle başvuru sahibinin talebinin reddedilmesi kararı verilir.” SİGORTALI